Voetstappen

voetstappen
Het steenmonster is aan land.